Aleksandra Kaczmarek

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS).

Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego całościowego szkolenia z psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii (akredytacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), gdzie uczę się głównie w nurcie psychodynamicznym oraz psychodramie wg Moreno, ale także: CBT (poznawczo-behawioralnym), systemowym, humanistycznym.

Ukończyłam także Akademię Trenera MF oraz Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ogólnopsychiatrycznym Oddziale zamkniętym
w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie (Szpital w Tworkach), w Psychomedic Warszawa, NZOZ CPP w Warszawie.
Od dziesięciu lat prowadzę również warsztaty we współpracy z korporacjami i instytucjami, ucząc umiejętności interpersonalnych i prowadząc indywidualne treningi.

Pomagam osobom doświadczającym trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, cierpiącym z powodu depresji, lęku, traumy, niskiego poczucia własnej wartości, osamotnienia oraz odrzucenia. Wspieram także osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

W swojej pracy łączę różne nurty, ale wyjściowym jest podejście psychodynamiczne. Stale rozwijam swoje umiejętności, uczestnicząc w różnych kursach. Przestrzegam kodeksu etyki zawodowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję głównie z przyczynami trudności pacjenta, pomagając jednocześnie eliminować ich objawy. Dostosowuję tempo i rodzaj pracy do potrzeb pacjenta. Towarzyszę w jego cierpieniu, pomagam uzyskać wgląd, prowadzący do polepszenia jakości życia i do upragnionych zmian. Pomagam rozróżnić pragnienia pacjenta od potrzeb oraz wykorzystać potencjał drzemiący we wnętrzu.

Zapraszam dorosłych, młodych dorosłych oraz osoby starsze (współpracuję z klubami seniora, nie są mi obce problemy, z jakimi zmagają się osoby starsze).

Psychoterapię prowadzę także w języku angielskim (City&Guilds Certificate in ESOL International).

Możliwe są sesje online.