Anoreksja: Definicja i objawy

Anoreksja, czyli anoreksja nerwowa, to zaburzenie odżywiania, które charakteryzuje się intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze oraz zaburzonym postrzeganiem własnego ciała. Osoby dotknięte anoreksją mogą podjąć ekstremalne środki w celu utraty wagi, takie jak drastyczne ograniczenie spożywanych kalorii, intensywne ćwiczenia fizyczne, wymioty czy stosowanie środków przeczyszczających. Objawy anoreksji obejmują:

 • Utrata wagi ciała: osoby z anoreksją często mają wyraźną utratę wagi, a ich waga może spaść poniżej wartości optymalnej.
 • Skrajne ograniczanie jedzenia: osoby z anoreksją często ograniczają spożycie jedzenia do ekstremalnych poziomów lub stosują restrykcyjne diety, aby utrzymać niską wagę ciała.
 • Obsesja na punkcie jedzenia i wagi: osoby z anoreksją często myślą o jedzeniu i wadze przez większość czasu, a ich życie jest skupione na kontroli wagi.
 • Zaburzenia obrazu ciała: osoby z anoreksją często mają nieprawidłowe postrzeganie swojego ciała, uważając się za grube, mimo że są bardzo szczupłe.
 • Brak apetytu: osoby z anoreksją często tracą apetyt i czują się syte po jedzeniu niewielkich ilości jedzenia.
 • Zmęczenie i słabość: osoby z anoreksją często cierpią na zmęczenie i słabość z powodu braku odpowiedniej ilości składników odżywczych w diecie.
 • Problemy trawienne: osoby z anoreksją często cierpią na problemy trawienne, takie jak zaparcia, wzdęcia i bóle brzucha.
 • Zaburzenia hormonalne: osoby z anoreksją często cierpią na zaburzenia hormonalne, takie jak brak miesiączki u kobiet.
 • Problemy z koncentracją i pamięcią: osoby z anoreksją często cierpią na problemy z koncentracją i pamięcią, co może wpłynąć na ich zdolność do wykonywania codziennych czynności.
 • Zmiany w zachowaniu społecznym: osoby z anoreksją często wycofują się z życia społecznego i unikają jedzenia w towarzystwie innych ludzi.
 • Zimno: osoby z anoreksją często odczuwają zimno, co może wynikać z braku odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, która pełni funkcję izolacyjną.
 • Zmiany skórne: osoby z anoreksją często cierpią na zmiany skórne, takie jak suchość, łuszczenie i bladość skóry.
 • Zaburzenia snu: osoby z anoreksją często cierpią na zaburzenia snu, takie jak problemy z zasypianiem i przerywany sen.
 • Niepokój i lęk: osoby z anoreksją często odczuwają niepokój i lęk z powodu obsesji na punkcie jedzenia i wagi, a także z powodu braku kontroli nad swoim życiem.
 • Problemy z układem sercowo-naczyniowym: osoby z anoreksją są bardziej narażone na problemy z układem sercowo-naczyniowym, takie jak niskie ciśnienie krwi, arytmie serca i zawały serca.
 • Problemy z układem kostno-stawowym: osoby z anoreksją są bardziej narażone na problemy z układem kostno-stawowym, takie jak osteoporoza, która może prowadzić do złamań kości.
 • Przejadanie się: niektóre osoby z anoreksją mogą czasami przejadać się, co może prowadzić do tzw. zaburzenia objadania się typu bulimicznego.
 • Izolacja: osoby z anoreksją często unikają kontaktu z innymi ludźmi, wycofując się z życia społecznego i ograniczając kontakty z rodziną i przyjaciółmi.
 • Niezdolność do wykonywania codziennych czynności: osoby z anoreksją często mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak wstawanie z łóżka, chodzenie czy wypełnianie swoich obowiązków.

Wszystkie te objawy anoreksji mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i wymagają natychmiastowej interwencji specjalisty. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wszelkie symptomy anoreksji i jak najszybciej szukać pomocy medycznej, aby zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym.

Przyczyny anoreksji

Nie ma jednej konkretnej przyczyny anoreksji, ale można wyodrębnić kilka czynników ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju tego zaburzenia. Czynniki te obejmują: predyspozycje genetyczne, czynniki środowiskowe (np. nacisk społeczny na bycie szczupłym), traumatyczne doświadczenia życiowe oraz zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk czy zaburzenia osobowości. Współistnienie tych czynników może zwiększyć ryzyko wystąpienia anoreksji.

Wśród wymienianych przyczyn anoreksji w literaturze, można spotkać się z wieloma czynnikami:

 • Genetyka: istnieje pewne dziedziczne ryzyko anoreksji, a osoby z rodzin, w których występują zaburzenia odżywiania, są bardziej podatne na chorobę.
 • Kultura i społeczeństwo: społeczeństwo stawia coraz większy nacisk na wygląd zewnętrzny i szczupłość, co może prowadzić do niezdrowych nawyków żywieniowych i zaburzeń odżywiania.
 • Niskie poczucie własnej wartości: osoby z anoreksją często odczuwają niskie poczucie własnej wartości i mają trudności w akceptacji swojego ciała.
 • Stres i trudności emocjonalne: stres, depresja i trudności emocjonalne mogą wpływać na rozwój anoreksji.
 • Trauma: osoby, które doświadczyły traumy, takiej jak nadużycia, przemoc lub zaniedbania, są bardziej podatne na zaburzenia odżywiania.
 • Zaburzenia psychiczne: anoreksja często towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym, takim jak depresja, lęk czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
 • Wyśrubowane wymagania sportowe: Wymagające dyscypliny sportowe, szczególnie te, które są związane z osiąganiem niskiej wagi ciała (np. gimnastyka, lekkoatletyka, taniec) mogą być ryzykowne dla rozwoju anoreksji.
 • Działanie niektórych leków i choroby fizyczne: niektóre leki i choroby fizyczne mogą wpływać na rozwój anoreksji, poprzez zaburzenie procesów metabolicznych i wpływ na apetyt.
 • Presja grupy rówieśniczej: nacisk ze strony rówieśników, np. na szkole czy w grupie przyjaciół, aby utrzymać niską wagę ciała, może prowadzić do anoreksji.
 • Zaburzenia żywieniowe w dzieciństwie: dzieci, które doświadczyły zaburzeń żywieniowych w dzieciństwie, takich jak brak jedzenia lub nadmierna kontrola nad jedzeniem, mogą być bardziej narażone na rozwój anoreksji w późniejszym życiu.
 • Niezdrowe wzorce żywieniowe: dieta, która składa się głównie z przetworzonej żywności i napojów, może prowadzić do niezdrowych nawyków żywieniowych i zwiększyć ryzyko wystąpienia anoreksji.
 • Problemy w relacjach rodzinnych: problemy w rodzinie, takie jak nadmierne oczekiwania, krytyka i brak wsparcia emocjonalnego, mogą prowadzić do anoreksji.
 • Nadmierne skupienie na perfekcjonizmie: osoby z anoreksją często mają tendencję do dążenia do perfekcji i mają trudności z zaakceptowaniem swoich niedoskonałości.
 • Nieprawidłowe postrzeganie własnego ciała: osoby z anoreksją często mają nieprawidłowe postrzeganie swojego ciała, uważając się za grube, mimo że są bardzo szczupłe.

 

Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na rozwój anoreksji lub zwiększyć ryzyko jej wystąpienia. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wszelkie symptomy anoreksji, takie jak utrata wagi, brak apetytu, skrajne ograniczanie jedzenia i obsesja na punkcie kontroli wagi ciała, i szukać pomocy lekarskiej jak najszybciej, ponieważ anoreksja może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i nawet śmierci.

Diagnozowanie anoreksji

Diagnoza anoreksji opiera się na wywiadzie z pacjentem, badaniu fizykalnym oraz ocenie wskaźnika masy ciała (BMI). Lekarz może również zlecić dodatkowe badania, takie jak badanie krwi czy obrazowe, aby wykluczyć inne przyczyny utraty wagi. Istotne jest, aby dokonać diagnozy we wczesnym stadium zaburzenia, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

Istnieje kilka metod, które mogą pomóc w zdiagnozowaniu anoreksji. Oto niektóre z nich:

 • Wywiad z pacjentem: lekarz lub terapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem, aby poznać jego objawy, historię choroby, historię rodzinną i obecne nawyki żywieniowe.
 • Badania fizyczne: lekarz przeprowadza badania fizyczne, takie jak pomiary wagi, wzrostu i obwodu talii, aby określić stopień niedożywienia i ewentualne powikłania zdrowotne.
 • Testy laboratoryjne: lekarz może przeprowadzić testy laboratoryjne, takie jak badania krwi i moczu, aby określić poziomy elektrolitów i innych substancji we krwi, które mogą być zaburzone w przypadku anoreksji.
 • Testy psychologiczne: lekarz lub psycholog może przeprowadzić testy psychologiczne, takie jak testy osobowości czy kwestionariusze dotyczące zaburzeń odżywiania, aby określić obecność anoreksji oraz jej objawy.
 • Badania obrazowe: w niektórych przypadkach lekarz może zlecić badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI), aby ocenić stan narządów wewnętrznych i ocenić skutki niedożywienia.

W przypadku podejrzenia anoreksji ważne jest, aby pacjent został poddany dokładnej ocenie przez lekarza lub specjalistę ds. zaburzeń odżywiania, aby zapewnić szybką i skuteczną interwencję.

Leczenie anoreksji

Leczenie anoreksji jest złożonym procesem, który obejmuje różne aspekty. Głównym celem terapii jest poprawa stanu odżywienia pacjenta oraz normalizacja masy ciała. Terapia może obejmować: leczenie farmakologiczne (np. leki przeciwdepresyjne), terapię indywidualną (np. terapia poznawczo-behawioralna), terapię grupową, terapię rodzinną, wsparcie dietetyczne i inne terapie.

Oto kilka metod stosowanych na świecie w celu leczenia anoreksji:

 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): to rodzaj terapii, która skupia się na zmianie myśli i zachowań, które prowadzą do anoreksji. Pacjenci uczą się pozytywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i wykorzystywania zdrowych mechanizmów radzenia sobie.
 • Psychoterapia psychodynamiczna: to rodzaj terapii, który skupia się na identyfikacji i rozumieniu głębszych przyczyn anoreksji, takich jak traumy z dzieciństwa, problemy emocjonalne i związki interpersonalne. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć, dlaczego rozwijał anoreksję i jakie emocje i przekonania przyczyniają się do jego zachowań.
 • Psychoterapia psychoanalityczna: to rodzaj terapii, który skupia się na badaniu nieświadomych motywów i przekonań, które prowadzą do anoreksji. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć, jakie procesy psychologiczne i emocjonalne wpływają na jego zachowania i jakie są podstawowe przyczyny jego anoreksji.
 • Terapia gestalt: to rodzaj terapii, który skupia się na postrzeganiu całości pacjenta i jego otoczenia. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć, jak jego zachowania wpływają na jego otoczenie i jak jego otoczenie wpływa na jego zachowania.
 • Terapia grupowa z elementami psychoanalizy: to rodzaj terapii, który łączy elementy terapii grupowej i psychoanalizy. Pacjenci uczestniczą w grupie, gdzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami, a jednocześnie mają okazję do pracy nad swoimi nieświadomymi motywami i przekonaniami pod kierunkiem terapeuty.
 • Terapia tańcem i ruchem: to rodzaj terapii, który skupia się na wykorzystaniu ruchu i tańca do pomocy pacjentom w wyrażaniu swoich emocji i radzeniu sobie z anoreksją. Terapia ta pomaga pacjentowi zintegrować swoje emocje i ciało oraz zwiększyć swoją samoświadomość.
 • Terapia sztuką: to rodzaj terapii, który skupia się na wykorzystaniu sztuki, takiej jak malarstwo, rzeźba czy grafika, do pomocy pacjentom w wyrażaniu swoich emocji i radzeniu sobie z anoreksją. Terapia ta pomaga pacjentowi zintegrować swoje emocje i kreatywność oraz zwiększyć swoją samoświadomość.
 • Terapia rodzinna: w ramach terapii rodzinnej członkowie rodziny uczestniczą w leczeniu, aby zrozumieć, jak mogą pomóc pacjentowi w powrocie do zdrowia. Terapia rodzinna może pomóc w poprawie komunikacji w rodzinie i w zmianie szkodliwych wzorców zachowań.
 • Terapia poznawcza: to rodzaj terapii, który skupia się na zmianie negatywnych myśli i przekonań, które prowadzą do anoreksji. Pacjenci uczą się zdrowych sposobów myślenia i radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Terapia grupowa: to rodzaj terapii, który skupia się na pracy w grupie. Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem, jak radzić sobie z anoreksją.
 • Terapia farmakologiczna: w niektórych przypadkach lekarze mogą przepisać leki, takie jak antydepresanty lub leki przeciwlękowe, które pomagają w radzeniu sobie z objawami anoreksji.
 • Hospitalizacja: w przypadkach ciężkiej anoreksji, gdy istnieje ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, hospitalizacja może być konieczna. Pacjent może być poddany leczeniu w szpitalu, aż do momentu, gdy jego stan się poprawi i będzie mógł kontynuować leczenie ambulatoryjne.
 • Leczenie dietetyczne: anoreksja często prowadzi do niedożywienia, dlatego leczenie dietetyczne jest często niezbędne. Pacjent jest kierowany do dietetyka, który opracowuje plan żywieniowy, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.
 • Terapia zajęciowa: to rodzaj terapii, który skupia się na wykorzystaniu zajęć terapeutycznych, takich jak sztuka, muzyka, czy aktywności fizyczne, do pomocy pacjentom w wyrażaniu swoich emocji i radzeniu sobie z anoreksją.
 • Terapia interpersonalna: to rodzaj terapii, który skupia się na poprawie relacji pacjenta z innymi ludźmi. Pacjenci uczą się, jak lepiej komunikować się z innymi, radzić sobie z konfliktami i budować pozytywne relacje.
 • Edukacja pacjenta: pacjenci uczą się o anoreksji, jej objawach i konsekwencjach dla zdrowia. Edukacja jest ważna, aby pacjent miał pełne zrozumienie choroby i aby był w stanie pracować nad jej leczeniem.
 • Monitorowanie stanu zdrowia: pacjenci z anoreksją muszą być pod stałą opieką lekarzy, aby monitorować ich stan zdrowia i zapobiegać poważnym komplikacjom. Regularne wizyty u lekarza, badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne są niezbędne do monitorowania postępów leczenia.

Ważne jest, aby zwrócić się o pomoc specjalisty jak najszybciej, gdy pojawiają się symptomy anoreksji. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie i uniknięcie poważnych problemów zdrowotnych. W leczeniu anoreksji ważna jest holistyczna, kompleksowa i spersonalizowana opieka. Pacjenci potrzebują wsparcia w wielu obszarach, takich jak zdrowie psychiczne, żywienie, fizyczna aktywność i relacje społeczne. Terapia musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Współpraca z rodziną

Współpraca z rodziną jest kluczowym elementem leczenia anoreji, ponieważ rodzina może pełnić rolę wsparcia oraz uczestniczyć w procesie terapeutycznym. Terapia rodzinna może pomóc w zrozumieniu wzorców komunikacji i interakcji w rodzinie, które mogą wpływać na stan pacjenta. Uczestnictwo rodziny w leczeniu może również pomóc w monitorowaniu postępów pacjenta oraz w zachęcaniu do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

Profilaktyka anoreksji

Profilaktyka anoreksji obejmuje działania na różnych płaszczyznach, zarówno indywidualnych, jak i społecznych. Wśród działań prewencyjnych można wymienić: promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego stosunku do jedzenia, edukacja nt. zaburzeń odżywiania oraz promowanie realistycznych oczekiwań dotyczących wyglądu ciała. Ważne jest również budowanie zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Oto kilka metod, które mogą pomóc w profilaktyce anoreksji:

 • Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania: wczesna edukacja na temat zdrowego odżywiania i stylu życia może pomóc w zapobieganiu anoreksji. Ważne jest, aby dzieci i młodzież uczyły się, jakie są zdrowe nawyki żywieniowe i jakie są zagrożenia związane z niewłaściwą dietą.
 • Wspieranie zdrowego stylu życia: aktywność fizyczna i zdrowe nawyki żywieniowe powinny być promowane i wspierane przez rodziców, nauczycieli i innych opiekunów. Wszyscy powinni zachęcać dzieci i młodzież do zdrowych zachowań i stymulowania ich aktywności fizycznej.
 • Zmniejszenie presji społecznej: presja społeczna, zwłaszcza dotycząca wyglądu ciała, może prowadzić do rozwoju zaburzeń odżywiania. Ważne jest, aby wprowadzić zmiany w kulturze, w której wygląd ciała nie jest najważniejszy, a zdrowie i samopoczucie mają pierwszeństwo.
 • Wczesne wykrywanie i interwencja: wczesne wykrycie i leczenie zaburzeń odżywiania jest kluczowe dla zapobiegania ich rozwojowi. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i opiekunowie byli świadomi objawów anoreksji i innych zaburzeń odżywiania oraz wiedzieli, jakie kroki podjąć, aby pomóc osobie zmagającej się z takimi problemami.
 • Wspieranie pozytywnego wizerunku ciała: ważne jest, aby kultura i media promowały pozytywny wizerunek ciała i rozprawiały się z negatywnymi stereotypami i wzorcami zachowań, które przyczyniają się do zaburzeń odżywiania.
 • Budowanie pozytywnych relacji: ważne jest, aby dzieci i młodzież miały pozytywne relacje z rodziną, przyjaciółmi i rówieśnikami. Silne więzi emocjonalne i wsparcie społeczne mogą pomóc w zapobieganiu rozwojowi zaburzeń odżywiania.
 • Wspieranie pozytywnego postrzegania siebie: ważne jest, aby dzieci i młodzież były nauczane, jak pozytywnie postrzegać siebie i swoje ciało. Ważne jest, aby promować pozytywne aspekty wyglądu i podkreślać, że każdy jest unikalny i wyjątkowy.
 • Monitorowanie zachowań żywieniowych: rodzice i opiekunowie powinni monitorować zachowania żywieniowe swoich dzieci, zwłaszcza w okresie dojrzewania. Ważne jest, aby uważać na objawy zaburzeń odżywiania, takie jak ekstremalna utrata masy ciała, unikanie spożywania jedzenia lub objadanie się.
 • Ograniczenie wpływu mediów: media często promują niezdrowe wzorce odżywiania i wizerunku ciała, co może wpłynąć na rozwój zaburzeń odżywiania. Ważne jest, aby ograniczyć wpływ mediów na dzieci i młodzież i promować zdrowe podejście do diety i wagi.
 • Wspieranie zdrowych relacji: osoby z silnymi relacjami rodzinno-społecznymi mają mniejsze ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania. Ważne jest, aby wspierać zdrowe relacje z rodziną, przyjaciółmi i rówieśnikami i zapewnić, że osoby zmagające się z problemami mają dostęp do wsparcia emocjonalnego.
 • Edukacja dotycząca zaburzeń odżywiania: ważne jest, aby dzieci i młodzież były edukowane na temat zaburzeń odżywiania i wiedziały, jakie są objawy i konsekwencje tych zaburzeń. Edukacja ta może pomóc w zapobieganiu anoreksji i innych zaburzeń odżywiania.
 • Wspieranie zdrowego stylu życia: zdrowy styl życia, który obejmuje zdrowe nawyki żywieniowe, regularną aktywność fizyczną i odpowiednie poziomy stresu, może pomóc w zapobieganiu anoreksji i innych zaburzeń odżywiania.

W profilaktyce anoreksji ważne jest, aby skupić się na zdrowych nawykach żywieniowych, aktywności fizycznej, pozytywnym wizerunku ciała oraz wsparciu emocjonalnym i społecznym. Wczesna edukacja i interwencja mogą pomóc w zapobieganiu anoreksji i innych zaburzeń odżywiania.

Życie po anoreksji

Osoby, które przebyły terapię anoreksji, mogą prowadzić normalne i satysfakcjonujące życie. Ważne jest jednak, aby utrzymywać zdrowe nawyki żywieniowe, dbać o równowagę emocjonalną oraz unikać sytuacji, które mogą prowadzić do nawrotu zaburzenia. Wsparcie bliskich oraz regularne wizyty kontrolne u specjalistów mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia po zakończeniu terapii.

Podsumowanie

Anoreksja nerwowa to poważne zaburzenie odżywiania, które może prowadzić do wielu niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Wczesna diagnoza oraz kompleksowe leczenie, uwzględniające różne metody terapeutyczne, są kluczowe dla skutecznego leczenia tego zaburzenia. Współpraca z rodziną, profilaktyka oraz dbanie o zdrowie po zakończeniu terapii są ważne dla utrzymania trwałych efektów leczenia i zapobiegania nawrotom.