Paranoiczne zaburzenia osobowości

Paranoiczne zaburzenia osobowości

Co to są paranoiczne zaburzenia osobowości? Paranoiczne zaburzenia osobowości (PZO) są to zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się długotrwałym, silnym poczuciem nieufności i podejrzliwości wobec innych osób. Osoby z PZO mają tendencję do nadinterpretowania...
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Definicja zaburzeń osobowości Zaburzenia osobowości to trwałe, sztywne wzorce zachowań, myślenia i odczuwania, które różnią się od normy kulturowej i powodują znaczące trudności w funkcjonowaniu jednostki. Osoba z zaburzeniem osobowości często ma trudności w...