Lidia Pijawska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką

Studia psychologiczne ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Odbyłam też kurs coachingu w Corporate Coach U.

Jestem w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w ujęciu integracyjnym Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w obszarze doradztwa personalnego jako coach, trener i doradca zawodowy oraz jako psycholog/psychoterapeutka podczas stażu psychoterapeutycznego (Instytut Psychiatrii i Neurologii – Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania) i klinicznego (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza) oraz pracy w prywatnych gabinetach psychoterapii.

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Stosuję podejście integracyjne – łączę nurt psychodynamiczny z podejściem poznawczo-behawioralnym i humanistycznym. Dostosowuję metody pracy do konkretnych osób i problemów, z którymi się zmagają.

Jako psychoterapeutka pomogę osobom, które:

  • doświadczają smutku, lęku, samotności
  • przeżywają utratę bliskiej osoby
  • doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej (w tym: mobbingu w pracy)
  • potrzebują wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową
  • mają problemy w pracy, odczuwają symptomy wypalenia zawodowego
  • odczuwają dolegliwości o podłożu psychosomatycznym
  • są niezadowolone z siebie (swojego wyglądu, osiągnięć)
  • stoją u progu ważnej zmiany życiowej
  • chcą lepiej poznać siebie, urzeczywistniać swój potencjał i poprawić jakość życia

 

Jak pracuję

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji – poznajemy siebie i to, z czym do mnie przychodzisz. Kolejne 1-2 sesje, to czas na wstępne ustalenie, co chcemy osiągnąć i w jaki sposób będziemy pracować na kolejnych spotkaniach.

Pomagam zarówno tym, którzy poszukują krótkoterminowego wsparcia w kryzysie, gdy doświadczają licznych trudności i dolegliwości jak i dążącym do trwałych zmian w swoim życiu.