Definicje: anoreksja nerwowa i bulimia nerwowa

Anoreksja nerwowa to zaburzenie odżywiania charakteryzujące się intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze oraz zaburzonym postrzeganiem własnego ciała. Osoby z anoreksją stosują ekstremalne metody utraty wagi, takie jak drastyczne ograniczenie spożywanych kalorii, intensywne ćwiczenia fizyczne, wymioty czy stosowanie środków przeczyszczających.

Bulimia nerwowa to zaburzenie odżywiania, w którym osoba doświadcza nawracających epizodów objadania się (tzw. napadów bulimicznych), a następnie angażuje się w działania mające na celu uniknięcie przybrania na wadze, takie jak wymioty, nadmierne ćwiczenia fizyczne lub nadużywanie środków przeczyszczających.

Objawy anoreksji i bulimii

Objawy anoreksji to znacząca utrata wagi, zaburzenia menstruacji u kobiet, osłabienie organizmu, niskie ciśnienie krwi, suchą i łuszczącą się skórę oraz wypadanie włosów. Z kolei objawy bulimii obejmują nawracające epizody objadania się, stosowanie kompensujących zachowań, wahania masy ciała oraz problemy z uzębieniem spowodowane wymiotami.

Przyczyny anoreksji i bulimii

Przyczyny anoreksji i bulimii są złożone i obejmują czynniki genetyczne, biologiczne, psychologiczne i środowiskowe. Zaburzenia te często są powiązane z niskim poczuciem własnej wartości, potrzebą kontroli oraz lękiem przed odrzuceniem i krytyką.

Istnieją pewne wspólne przyczyny anoreksji i bulimii, oto kilka z nich:

 • Presja społeczna: Presja społeczna związana z oczekiwaniami dotyczącymi wyglądu ciała może przyczynić się do rozwoju anoreksji i bulimii. Osoby narażone na presję społeczną często mają nierealistyczne oczekiwania dotyczące swojej wagi i wyglądu ciała, co może prowadzić do skrajnych działań, takich jak restrykcyjna dieta lub częste napady objadania się.
 • Zaburzenia lękowe i depresja: Anoreksja i bulimia często występują u osób cierpiących na zaburzenia lękowe i depresję. Osoby te mogą używać jedzenia lub jego braku jako sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami i myślami.
 • Niskie poczucie własnej wartości: Osoby z niskim poczuciem własnej wartości i poczuciem braku kontroli nad swoim życiem są bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii. Zaburzenia odżywiania mogą być sposobem na uzyskanie poczucia kontroli i osiągnięcie poczucia sukcesu.
 • Trauma i stres emocjonalny: Doświadczanie traumy lub stresu emocjonalnego może również przyczynić się do rozwoju anoreksji i bulimii. Osoby te mogą używać jedzenia lub jego braku jako sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami i myślami.
 • Genetyka: Badania sugerują, że istnieją pewne czynniki genetyczne, które mogą wpływać na rozwój anoreksji i bulimii. Osoby, które mają rodzinę cierpiącą na zaburzenia odżywiania, są bardziej narażone na rozwój tych zaburzeń.
 • Nadmierne ćwiczenia fizyczne: Osoby, które regularnie ćwiczą, mogą być bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii. Nadmierne ćwiczenia fizyczne mogą prowadzić do utraty masy ciała i zaburzeń odżywiania.
 • Zaburzenia odżywiania w dzieciństwie: Osoby, które w dzieciństwie cierpiały na zaburzenia odżywiania, są bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii w późniejszym życiu.
 • Nadmierne używanie mediów społecznościowych: Osoby, które spędzają dużo czasu na mediach społecznościowych, są bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii. Nadmierne korzystanie z tych platform może prowadzić do niezdrowych porównań z innymi ludźmi i nierealistycznych oczekiwań dotyczących wyglądu ciała.
 • Brak wsparcia społecznego: Osoby, które nie mają wsparcia społecznego w walce z zaburzeniami odżywiania, są bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii. Osoby te mogą czuć się izolowane i samotne w swoich problemach, co może prowadzić do pogorszenia ich stanu zdrowia psychicznego.
 • Konflikty rodzinne: Konflikty rodzinne, takie jak rozwód, przemoc domowa lub problemy finansowe, mogą przyczynić się do rozwoju anoreksji i bulimii. Osoby te mogą używać jedzenia lub jego braku jako sposobu radzenia sobie z trudnościami w rodzinie.
 • Zaburzenia osobowości: Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości, takie jak borderline lub zależność emocjonalna, są bardziej narażone na rozwój anoreksji i bulimii. Osoby te mogą używać jedzenia lub jego braku jako sposobu radzenia sobie z trudnymi emocjami i relacjami interpersonalnymi.
 • Przyczyny biologiczne: Istnieją pewne czynniki biologiczne, które mogą wpływać na rozwój anoreksji i bulimii, takie jak zmiany w układzie hormonalnym lub chemii mózgu. Jednak rola tych czynników w rozwoju zaburzeń odżywiania jest nadal badana.

Warto zauważyć, że przyczyny anoreksji i bulimii są skomplikowane i zwykle wynikają z kombinacji kilku czynników. Wiele osób cierpiących na zaburzenia odżywiania potrzebuje kompleksowego podejścia do leczenia, które uwzględnia zarówno aspekty biologiczne, jak i psychologiczne zaburzeń.

Diagnozowanie anoreksji i bulimii

Diagnoza anoreksji i bulimii opiera się na wywiadzie z pacjentem, badaniu fizykalnym oraz ocenie objawów i zachowań związanych z jedzeniem. W przypadku anoreksji istotna jest ocena BMI. W przypadku bulimii, diagnoza może być trudniejsza ze względu na normalną lub zbliżoną do normy masę ciała pacjenta.

Leczenie anoreksji i bulimii

Leczenie anoreksji i bulimii różni się ze względu na specyfikę każdego zaburzenia. W przypadku anoreksji, głównym celem jest przywrócenie zdrowej masy ciała oraz odbudowa prawidłowego schematu odżywiania. Leczenie może obejmować terapię indywidualną, terapię rodziną, terapię grupową, wsparcie żywieniowe oraz farmakoterapię. W przypadku bulimii, terapia skupia się na kontroli napadów objadania się, redukcji zachowań kompensacyjnych oraz pracy nad czynnikami psychologicznymi leżącymi u podstaw zaburzenia. Leczenie może obejmować terapię poznawczo-behawioralną, terapię psychodynamiczną,  farmakoterapię oraz inne.

Oto kilka metod leczenia anoreksji i bulimii:

 • Terapia poznawczo-behawioralna: to rodzaj terapii, który skupia się na zmianie negatywnych myśli i zachowań, które przyczyniają się do anoreksji i bulimii. Terapia ta pomaga pacjentom zidentyfikować swoje myśli i przekonania związane z jedzeniem i wadze, a następnie nauczyć się zdrowych nawyków żywieniowych i pozytywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi myślami.
 • Terapia rodzinna: to rodzaj terapii, który skupia się na zaangażowaniu rodziny pacjenta w proces leczenia. Terapia ta pomaga rodzinie zrozumieć anoreksję lub bulimię i nauczyć się sposobów, w jaki mogą wspierać swojego bliskiego w procesie zdrowienia.
 • Terapia interpersonalna: to rodzaj terapii, który skupia się na relacjach interpersonalnych pacjenta i nauczeniu się zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu. Terapia ta pomaga pacjentom poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i budować pozytywne relacje z innymi ludźmi.
 • Psychoterapia psychodynamiczna: to terapia, która skupia się na identyfikacji i rozumieniu głębszych przyczyn anoreksji i bulimii, takich jak traumy z przeszłości, problemy emocjonalne i związki interpersonalne. Terapia ta pomaga pacjentom zrozumieć, dlaczego rozwijają anoreksję lub bulimię i jakie emocje i przekonania przyczyniają się do ich zachowań.
 • Psychoanaliza: to terapia, która skupia się na analizie nieświadomych myśli i emocji, które wpływają na zachowanie pacjenta. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć, jakie są głębsze przyczyny jego problemów emocjonalnych i jakie mechanizmy obronne stosuje.
 • Terapia gestalt: to terapia, która skupia się na zwiększeniu świadomości pacjenta na temat swoich myśli, emocji i zachowań. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć, jakie są jego potrzeby i jakie przekonania przyczyniają się do jego zaburzeń odżywiania.
 • Leki: w niektórych przypadkach leki, takie jak leki przeciwdepresyjne, mogą być stosowane w leczeniu anoreksji i bulimii. Leki te pomagają kontrolować objawy zaburzeń odżywiania, takie jak obsesje na temat wagi i jedzenia.
 • Hospitalizacja: w przypadkach, gdy anoreksja lub bulimia są ciężkie i powodują poważne problemy zdrowotne, hospitalizacja może być konieczna. W szpitalu pacjent może otrzymać pomoc w stabilizacji swojego stanu zdrowia i uzyskać dalszą opiekę medyczną.
 • Terapia grupowa: to terapia, która skupia się na pracy w grupie pacjentów z zaburzeniami odżywiania. Terapia ta pomaga pacjentom budować relacje z innymi ludźmi, rozwijać umiejętności interpersonalne i uzyskać wsparcie od innych osób zmagających się z podobnymi problemami.

Leczenie anoreksji i bulimii jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania pacjenta oraz jego rodziny i przyjaciół. Terapia poznawczo-behawioralna, terapia rodzinna, terapia interpersonalna i terapia psychodynamiczna są skutecznymi metodami leczenia zaburzeń odżywiania. W niektórych przypadkach konieczne może być stosowanie leków lub hospitalizacja.

Wskaźniki nawrotu anoreksji i bulimii

Nawroty anoreksji i bulimii są powszechne i mogą wystąpić nawet po zakończonym leczeniu. W przypadku anoreksji, czynniki ryzyka nawrotu obejmują m.in. niską masę ciała na początku terapii, długotrwałe objawy, brak wsparcia rodzinnego oraz przewlekłe problemy związane z jedzeniem. W przypadku bulimii, czynniki ryzyka nawrotu mogą obejmować długotrwałe objawy, brak wsparcia społecznego oraz przewlekłe problemy związane z jedzeniem i obrazem ciała.

Podsumowanie

Chociaż anoreksja nerwowa i bulimia nerwowa mają wiele wspólnych cech, to są to dwa odrębne zaburzenia odżywiania, które wymagają indywidualnego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Zrozumienie różnic między nimi jest kluczowe dla efektywnego leczenia oraz dla zapobiegania nawrotom. Warto pamiętać, że zarówno anoreksja, jak i bulimia mogą prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, a więc wczesna interwencja i leczenie są niezwykle ważne.