Co to są traumy i jak jest diagnozowane i  leczone?

Co to są traumy i jak jest diagnozowane i leczone?

Definicja traumy Trauma to złożone zjawisko, które obejmuje zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty reakcji jednostki na stresujące lub traumatyczne wydarzenie. Trauma może być wywołana przez wydarzenia takie jak wypadki, przemoc, katastrofy naturalne, przemoc...