Paranoiczne zaburzenia osobowości

Paranoiczne zaburzenia osobowości

Co to są paranoiczne zaburzenia osobowości? Paranoiczne zaburzenia osobowości (PZO) są to zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się długotrwałym, silnym poczuciem nieufności i podejrzliwości wobec innych osób. Osoby z PZO mają tendencję do nadinterpretowania...
Co to są traumy i jak jest diagnozowane i  leczone?

Co to są traumy i jak jest diagnozowane i leczone?

Definicja traumy Trauma to złożone zjawisko, które obejmuje zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty reakcji jednostki na stresujące lub traumatyczne wydarzenie. Trauma może być wywołana przez wydarzenia takie jak wypadki, przemoc, katastrofy naturalne, przemoc...
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Definicja zaburzeń osobowości Zaburzenia osobowości to trwałe, sztywne wzorce zachowań, myślenia i odczuwania, które różnią się od normy kulturowej i powodują znaczące trudności w funkcjonowaniu jednostki. Osoba z zaburzeniem osobowości często ma trudności w...