Narcyzm – zaburzenia narcystyczne diagnoza i leczenie

Narcyzm – zaburzenia narcystyczne diagnoza i leczenie

Definicja narcyzmu Narcyzm to termin używany w psychologii i psychiatrii do opisania osoby, która wykazuje nadmierne zainteresowanie sobą, brak empatii wobec innych oraz pragnienie uwagi i podziwu. Narcyzm jest uważany za cechę osobowości, jednak występuje także w...
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Definicja zaburzeń osobowości Zaburzenia osobowości to trwałe, sztywne wzorce zachowań, myślenia i odczuwania, które różnią się od normy kulturowej i powodują znaczące trudności w funkcjonowaniu jednostki. Osoba z zaburzeniem osobowości często ma trudności w...