Agata Pacura

Umysł potrzebuje prawdy emocjonalnej tak jak organizm pożywienia. Gdy jej brakuje, umysł zaczyna
chorować.
— Wilfred Bion

Jako psycholog, interwent kryzysowy oraz psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie szkolenia
zajmuję się wszystkim tym, co dla osoby przeżywającej psychiczne cierpienie jest trudne lub niemożliwe do myślenia, nazwania i do wytrzymania.
Na psychoterapię zapraszam:
– dorosłych, którzy mierzą się z emocjonalnym bólem- często już zdiagnozowanym jako depresja
jedno- lub dwubiegunowa, depresja okołoporodowa i macierzyńska, nerwica lękowa, zaburzenia
osobowości, trans-płciowość, dysfunkcje seksualne, psychoza, stres pourazowy, zaburzenia
psychosomatyczne i zaburzenia odżywiania; doświadczającymi wewnętrznej pustki, utraty sensu,
przytłaczającego smutku, samotności, cierpieniem natury psychicznej wynikającym z
niepełnosprawności fizycznej, problemami w życiu zawodowym, częstego poczucia niedopasowania,
czy też załamaniami psychicznymi związanymi z miłością.
-rodziców szukających pomocy psychoterapeutycznej dla swoich dzieci oraz nastolatków
zmagających się z kryzysem w rozwoju- przejawiającymi się w sferze emocjonalno-poznawczej i
behawioralnej, zaburzeniami emocjonalnymi w sytuacjach około-rozwodowych, problemów w nauce
i nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji uczuciowych.

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyłam
podyplomowe szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej oraz roczne szkolenie z psychoterapii osób
z diagnozą schizofrenii. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w
Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, afiliowane przez Europejską Federację
Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam stażując i pracując z dziećmi w żłobku i przedszkolu, z
dorosłymi oraz młodzieżą w placówce socjoterapeutycznej, w gimnazjum integracyjnym, w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na dziennym oddziale Kliniki Nerwic i Zaburzeń Odżywiania, w
Bródnowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Obecnie pracuje także z osobami z doświadczeniem schizofrenii, choroby afektywnej-
dwubiegunowej oraz zaburzeniami osobowości w Klubie Integracyjnym przy Środowiskowym Domu
Samopomocy oraz w Poradni Psychoterapeutycznej Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.