Definicja zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości to trwałe, sztywne wzorce zachowań, myślenia i odczuwania, które różnią się od normy kulturowej i powodują znaczące trudności w funkcjonowaniu jednostki. Osoba z zaburzeniem osobowości często ma trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji, a także może wykazywać nieprzystosowane zachowania i reakcje emocjonalne. Zaburzenia osobowości są zwykle diagnozowane u osób dorosłych, ponieważ osobowość u dzieci i młodzieży jest wciąż w fazie rozwoju i trudniej jest ustalić, czy cechy te są trwałe.

Diagnozowanie zaburzeń osobowości

Diagnozowanie zaburzeń osobowości jest procesem złożonym, który obejmuje analizę historii życia pacjenta, obserwację zachowań, a także wywiad z pacjentem i jego bliskimi. Lekarze i terapeuci stosują różne narzędzia diagnostyczne, takie jak wywiady strukturalne, kwestionariusze samooceny czy testy psychologiczne, aby uzyskać pełniejszy obraz funkcjonowania osoby.

Diagnoza zaburzenia osobowości może być stawiana tylko przez specjalistę, takiego jak psychiatra czy psycholog kliniczny. Kluczowe jest, aby wykluczyć inne przyczyny objawów, takie jak choroby psychiczne czy somatyczne, które mogą prowadzić do podobnych problemów.

Podstawowe kategorie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości są zwykle podzielone na trzy główne kategorie, które obejmują różne typy zaburzeń. Kategorie te to:

 • Grupa A – obejmuje zaburzenia osobowości o cechach dziwacznych lub ekscentrycznych, takie jak schizotypowe, schizoidalne czy paranoiczne.
 • Grupa B – obejmuje zaburzenia osobowości o cechach dramatycznych, emocjonalnych lub niestabilnych, takie jak borderline, histrioniczne, narcystyczne czy antyspołeczne.
 • Grupa C – obejmuje zaburzenia osobowości o cechach lękliwych czy związanych z zachowaniami unikającymi, takie jak unikające, zależne czy obsesyjno-kompulsyjne.

Terapia zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości może obejmować różne metody, w zależności od rodzaju zaburzenia i indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia psychodynamiczna jest jednym z podejść, które skupia się na uświadomieniu pacjentowi nieświadomych wzorców myślenia i zachowań, które wpływają na jego funkcjonowanie. Innym podejściem jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT), która koncentruje się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych przekonań oraz ucząc pacjenta umiejętności radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Dla niektórych osób z zaburzeniami osobowości, terapia farmakologiczna może być również stosowana, choć leki nie leczą samego zaburzenia osobowości, a jedynie łagodzą niektóre objawy, takie jak lęk czy depresja. Ważne jest, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i uwzględniało współistniejące problemy zdrowia psychicznego.

Oto lista kilku terapii, które mogą być pomocne w leczeniu zaburzeń osobowości:

 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) – ta terapia skupia się na nauczaniu pacjentów umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. DBT koncentruje się na kwestiach takich jak zdolność do pozytywnego samozrozumienia, zwiększanie zdolności do tolerowania emocji i umiejętności interpersonalnych.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – ta terapia skupia się na negatywnych przekonaniach i wzorcach myślowych, które wpływają na zachowanie i samopoczucie pacjenta. CBT uczy pacjentów, jak identyfikować i zmieniać myśli i przekonania, aby lepiej kontrolować swoje zachowanie i poprawić samopoczucie.
 • Terapia psychodynamiczna – ta terapia skupia się na związku między wczesnymi doświadczeniami pacjenta a obecnymi problemami emocjonalnymi i relacyjnymi. Pacjenci uczą się, jak rozwiązywać trudne emocjonalnie sytuacje i jak radzić sobie z przeszłością, aby poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie.
 • Terapia pozytywnej psychologii – ta terapia skupia się na wykorzystaniu sił i zasobów pacjenta, aby pomóc im w lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami.
 • Terapia grupowa – ta terapia umożliwia pacjentom wymianę doświadczeń i poprawę umiejętności interpersonalnych. Terapia grupowa może być również pomocna w zmniejszeniu izolacji i poprawie poczucia przynależności społecznej.
 • Terapia rodzinna – ta terapia skupia się na związku pacjenta z rodziną i innymi bliskimi osobami. Terapia rodzinna może pomóc w rozwiązaniu konfliktów i poprawie relacji między członkami rodziny.
 • Terapia gestalt – ta terapia skupia się na akceptowaniu swojego „tu i teraz”, czyli skupia się na uważności i akceptacji własnych emocji, doznań i doświadczeń. Pacjenci uczą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i konfliktami interpersonalnymi, a także jak rozwijać swoje umiejętności i zasoby.
 • Terapia integracyjna – ta terapia jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń osobowości i koncentruje się na integracji różnych podejść terapeutycznych. Terapia integracyjna skupia się na zrozumieniu i zintegrowaniu różnych części osobowości pacjenta, aby poprawić jego funkcjonowanie i relacje interpersonalne.
 • Terapia ukierunkowana na rozwiązania – ta terapia skupia się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast koncentrować się na problemach i przeszłości. Pacjenci uczą się, jak podejmować pozytywne działania, aby osiągnąć swoje cele i zmniejszyć negatywne skutki zaburzeń osobowości.
 • Terapia schematu – ta terapia koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych schematów myślowych i zachowań, które wpływają na funkcjonowanie pacjenta. Terapia schematu pomaga pacjentom w rozpoznaniu, jakie schematy są negatywne i jak wprowadzić zmiany, aby poprawić jakość życia.
 • Terapia psychoedukacyjna – ta terapia ma na celu zwiększenie wiedzy pacjentów na temat ich zaburzenia osobowości i sposobów radzenia sobie z nim. Pacjenci uczą się, jak identyfikować swoje emocje, jakie zachowania są szkodliwe i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Terapia transpersonalna – ta terapia skupia się na zrozumieniu duchowych aspektów życia i na tym, jak wpływają one na samopoczucie i funkcjonowanie pacjenta. Terapia transpersonalna pomaga pacjentom w rozwoju duchowości i w zrozumieniu swojego miejsca w świecie.
 • Terapia tańcem i ruchem – ta terapia skupia się na zwiększeniu świadomości ciała i na tym, jak ruch może wpłynąć na funkcjonowanie pacjenta. Pacjenci uczą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami poprzez ruch i jak poprawić swoją samoocenę poprzez zwiększenie świadomości ciała.
 • Terapia sztuką – ta terapia skupia się na wykorzystaniu sztuki, takiej jak malarstwo, rzeźba czy muzyka, jako sposobu na wyrażanie emocji i zrozumienia swojego stanu emocjonalnego. Pacjenci uczą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i jak poprawić swoją samoocenę poprzez sztukę.
 • Terapia kognitywna – ta terapia skupia się na zmianie myśli i przekonań, które wpływają na samopoczucie i zachowanie pacjenta. Pacjenci uczą się, jak identyfikować negatywne myśli i jak je zmieniać, aby poprawić swoje funkcjonowanie.
 • Terapia psychodynamiczna grupowa – ta terapia skupia się na zrozumieniu wpływu przeszłych doświadczeń na zachowanie i funkcjonowanie pacjenta. Terapia psychodynamiczna grupowa umożliwia pacjentom wymianę doświadczeń i poprawę umiejętności interpersonalnych.
 • Terapia coachingowa – ta terapia skupia się na zwiększeniu motywacji i umiejętności pacjentów, aby osiągnąć swoje cele i poprawić swoje funkcjonowanie. Terapia coachingowa pomaga pacjentom w identyfikowaniu celów, tworzeniu planów działania i realizowaniu ich.
 • Terapia z wykorzystaniem zwierząt – ta terapia skupia się na wykorzystaniu interakcji z zwierzętami, takimi jak psy, koty czy konie, jako sposobu na poprawę zdrowia psychicznego pacjenta. Terapia z wykorzystaniem zwierząt pomaga pacjentom w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, empatii i samooceny.
 • Terapia integracji sensorycznej – ta terapia skupia się na zwiększeniu integracji sensorycznej pacjenta, aby poprawić jego zdolność do funkcjonowania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Terapia integracji sensorycznej koncentruje się na zwiększeniu świadomości ciała i poprawie koordynacji ruchowej.
 • Terapia neurofeedback – ta terapia skupia się na zmianie aktywności mózgu pacjenta poprzez trening umysłowy i biofeedback. Terapia neurofeedback pomaga pacjentom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i zaburzeniami funkcjonowania, takimi jak ADHD czy zaburzenia nastroju.
 • Terapia pozytywnego sposobu myślenia – ta terapia skupia się na wykorzystaniu pozytywnych myśli i przekonań jako sposobu na poprawę zdrowia psychicznego i funkcjonowania pacjenta. Pacjenci uczą się, jak identyfikować i zmieniać negatywne myśli i przekonania na pozytywne.
 • Terapia par – ta terapia skupia się na zrozumieniu i poprawie relacji między partnerami, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie obu stron. Terapia par pomaga parom w radzeniu sobie z trudnościami w relacji i w budowaniu zdrowej i satysfakcjonującej relacji.
 • Psychoterapia psychoanalityczna – ta terapia skupia się na zrozumieniu i zmianie nieświadomych procesów psychicznych, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie pacjenta. Psychoterapia psychoanalityczna pomaga pacjentom w identyfikacji i rozwiązaniu problemów z przeszłości oraz w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami w teraźniejszości.
 • Terapia krótkoterminowa – ta terapia skupia się na krótkoterminowej interwencji terapeutycznej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub sytuacji. Terapia krótkoterminowa pomaga pacjentom w radzeniu sobie z trudnościami w krótkim czasie i skupia się na konkretnych celach terapeutycznych.

Wspieranie osób z zaburzeniami osobowości

Oprócz leczenia farmakologicznego i terapii, wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i opiekunów może być niezbędne dla osób z zaburzeniami osobowości. Wspieranie osoby z zaburzeniem osobowości może obejmować edukację na temat zaburzeń osobowości, uczenie się strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami czy emocjami, a także pomoc w utrzymaniu zdrowego stylu życia i równowagi między pracą a życiem prywatnym. Ważne jest, aby osoby z zaburzeniami osobowości otrzymywały adekwatne wsparcie i zrozumienie ze strony bliskich, co może przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania i zdrowia psychicznego.

Oto kilka metod profilaktyki i wspierania wspierania osób z zaburzeniami osobowości:

 • Regularna aktywność fizyczna – regularna aktywność fizyczna, takie jak jogging, joga, pływanie, czy taniec, może pomóc w redukcji poziomu stresu i poprawie samopoczucia. Właściwe podejście do aktywności fizycznej może także pomóc w zwiększeniu samoświadomości ciała i poprawie poczucia własnej wartości.
 • Zdrowe odżywianie – zdrowe odżywianie, takie jak spożywanie świeżych owoców i warzyw, pełnoziarnistych węglowodanów i białek, a także unikanie przetworzonej żywności i nadmiernej ilości cukru, może pomóc w redukcji objawów zaburzeń osobowości, takich jak lęk czy depresja.
 • Praktykowanie technik relaksacyjnych – techniki relaksacyjne, takie jak medytacja, joga, głębokie oddychanie czy progresywna relaksacja mięśni, mogą pomóc w redukcji poziomu stresu i poprawie jakości snu, co wpływa na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie.
 • Równoważenie pracy i odpoczynku – równoważenie pracy i odpoczynku, poprzez zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu wolnego i zaspokojenie swoich potrzeb emocjonalnych, może pomóc w redukcji objawów zaburzeń osobowości i zwiększeniu poczucia kontroli nad swoim życiem.
 • Praca nad umiejętnościami społecznymi – praca nad umiejętnościami społecznymi, takimi jak asertywność, empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów, może pomóc w poprawie relacji interpersonalnych i radzeniu sobie z trudnymi emocjami.
 • Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi – podtrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, którzy stanowią wsparcie emocjonalne, może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i w poprawie jakości życia.
 • Samoedukacja – samoedukacja, poprzez czytanie książek, artykułów i innych materiałów na temat zaburzeń osobowości i metod radzenia sobie z nimi, może pomóc w zwiększeniu samoświadomości i zrozumieniu własnych problemów.
 • Samopomoc – samopomoc, poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, takich jak fora internetowe, grupy wsparcia i poradniki, może pomóc w zwiększeniu samoświadomości i zrozumieniu własnych problemów oraz w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.

Podsumowanie

Zaburzenia osobowości są trwałymi wzorcami myślenia, odczuwania i zachowania, które różnią się od normy kulturowej i powodują trudności w funkcjonowaniu. Diagnozowanie i leczenie zaburzeń osobowości wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego specyfikę zaburzenia oraz potrzeby pacjenta. Terapie, takie jak terapia psychodynamiczna czy poznawczo-behawioralna, mogą przyczynić się do zmiany negatywnych przekonań i wzorców zachowań. Wsparcie ze strony bliskich oraz edukacja na temat zaburzeń osobowości są kluczowe dla poprawy funkcjonowania i zdrowia psychicznego osób z tymi zaburzeniami.